We are going to deploy the new yiiframework.com website on March 23, 2018 from 8:00 to 12:00 UTC.
Website and Yii documentation will not be available in this time frame. Check the news for more details.

Rozszerzanie Yii

Rozszerzanie Yii jest powszednią czynnością podczas dewelopmentu. Na przykład, gdy piszesz nowy kontroler, rozszerzasz Yii poprzez dziedziczenie po jego klasie CController; gdy piszesz nowy widżet, dziedziczysz po CWidget lub istniejącej klasie widżetu. Jeśli rozszerzony kod jest przeznaczony do ponownego użycia przez innych deweloperów, nazywamy go rozszerzeniem (ang. extension).

Rozszerzenie zazwyczaj służy jednemu celu. W nazewnictwie Yii, można to sklasyfikować następująco:

  • komponent aplikacji
  • zachowanie
  • widżet
  • kontroler
  • akcja
  • filtr
  • komenda konsoli
  • walidator: jest komponentem dziedziczącym po klasie CValidator.
  • helper: jest klasą zwierającą wyłącznie metody statyczne. Wygląda on jakby globalne funkcje, używały klasy jako swojej przestrzeni nazw.
  • moduł: jest samowystarczającą jednostką aplikacji, która składa się z modeli, widoków, kontrolerów oraz innych komponentów wspierających. W wielu aspektach, moduł jest podobny do aplikacji. Główną różnicą jest to, że moduł znajduje się wewnątrz aplikacji. Na przykład, możemy mieć moduł, który dostarcza funkcjonalności zarządzania użytkownikami.

Rozszerzenie może być również komponentem, który nie należy do żadnej z wyżej wymienionych kategorii. W rzeczy samej, framework Yii jest starannie zaprojektowany, tak że niemal każda jego część kodu może być rozszerzona oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb.

$Id: extension.overview.txt 2739 2010-12-14 01:50:04Z weizhuo $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.